Formandens beretning 2017

Et år er gået siden vi sidst sad her til generalforsamling.

Et år der har givet en del udfordringer. Vi startede sidste år med at konstituere os umiddelbart
efter generalforsamlingen, Bent Lindgreen blev valgt som formand, men blev desværre nødt til
at melde ud, at han ikke kunne varetage denne post. Så derfor blev det så mig der fik fornøjelsen
med formandsposten.

Så blev det april og Mette stoppede som daglig leder og forlod huset, og vi fik taget godt
afsked med hende, så hun kunne komme videre til sit nye job.

Pernille blev ansat 1. maj, så der gik en måned uden daglig leder, men vi overlevede dog trods
alt, det kan vi så takke vores frivillige og faste ansatte for, de gør et kæmpe arbejde, og det er
vi utroligt glade for.

Frivillige er der altid brug for, og vi kan bruge flere hænder, så hvis du/I kender en der gerne
vil være med til at gøre en indsats, så bed dem komme forbi til en lille snak.

Vi har desværre haft sygefravær i den daglige medarbejderstab, det har selvfølgelig givet
noget udfordring med hensyn til bl. a. rengøringen, men rengøringen skal og må der ikke
slækkes på, så vi har benyttet et lokalt rengøringsselskab.

Hver uge kommer der ca. 600 brugere gennem huset, det giver en del slitage på inventaret, så
der er kommet nye stole i huset, som er skænket af "Welfac Medarbejder Fond", og ligeledes
har vi modtaget sangbøger af Ringkøbing Y´men´s Klub, og som bliver brugt flittigt, total 145 stk.

Vi vil så bede jer om at hjælpe os med at passe godt på huset, personnalet oplever udfordringer
lige fra tyggegummi under borde og stole, til glemte nøgler, så folk ikke kan komme ind, eller
alarmen, der bliver aktiveret.

Så kan jeg fortælle, at vi har et fantastisk godt samarbejde med bl.a.
Vores brugere af huset på både de små og de store hold
Ældesagen
Bedre Psykiatri
Frivillig Vest
RKSK
G-Faktor
Fjordens Køreskole

Fjordens køreskole er blevet vores lejer i det ene lokale, hvor hun nu holder teori.
Sammen med ældresagen har vi Sangcafé, hvor der deltager mellem 100-130 medborgere.

Derudover er der blevet arrangeret Suppesøndag, det er der mange der har taget godt imod,
så vores opgave er så at få det til at være bare lidt bedre, noget man har lyst til at gå efter,
bruge en søndag eftermiddag på, så lidt foredrag er forsøgt.
Jeg selv deltog i den, hvor naturvejleder René Hankelbjerg fortalte om Kaj Munk, det gik så
godt, at han måtte stoppes og fik lige 10 min. mere. Han kunne lektien og kunne blive ved i
flere timer.

Til orientering, der er suppe på søndag kl. 12, og I kan nå at komme med endnu.

Gennem året har der været forskellige temaer på programmet sammen med Arne fra
Bedre Psykiatri og Hanne fra Frivillig Vest
Der er også et projekt omkring Demenscafé - Pernille kan orientere.
Sommerskole i uge 26 - Pernille orienterer om arrangementet.
Spis sammen med G-Faktor den 25. april - Pernille kan fortælle mere herom.
Ringkøbing Skjern Kommune har været rigtig gode brugere af huset, men også tak for det
kommunale tilskud.

Vores hjemmeside er blevet meget bedre, Arne fra Bedre Psykiatri gør et stort og godt stykke
arbejde, den er blevet opdateret, og overskuelig, vores vedtægter er kommet på, så tak for
det Arne.

Vi forsøger om booking af Medborgerhuset's lokaler kan ske online.

Derudover vil vi arbejde med at kendskabet til vores dejlige hus skal øges og derfor vil vi
gerne bede jer om at hjælpe til at bruge jeres netværk til at fortælle om vores dejlige hus.

Til sidst vil jeg på vegne af bestyrelsen gerne takke alle medlemmer for et godt samarbejde
i årets løb.
Vi sender en stor tak til de frivillige, den daglige ledelse af huset, I gør det god - Pernille,
Conny og Anette.

Og med de ord vil jeg gerne overlade bestyrelsens beretning til godkendelse af generalforsamlingen.

Lisbeth Aagaard Jensen
Formand

 

 

 

 

 Tilmeld
et nyt medlem
og få en fin gave.

Tilmeldingsblanket finder du her.  KLIK HER

Du kan også selv blive medlem
Gå til indmeldelsesblanketten her: KLIK

 


 

 

 

 farsus.dk

 

 

 

Vi støtter Medborgerhuset

AOF Ringkøbing-Skjern

AOF Ringkøbing-Skjern finder du på:
Herningvej 7A, Ringkøbing
Se alle de fine kurser der findes i Kommunen.
Gå til AOF's hjemmeside her: KLIK

 

© 2021 All Rights Reserved. Ringkøbing - Skjern Medborgerhus | Herningvej 7 A| 6950 Ringkøbing | Tlf: 97 32 55 30 | E-mail: medborgerhuset@medbring.dk