Referat generalforsamling - Ringkøbing-Skjern Medborgerhus
24. marts 2021

 1. Velkomst ved Niels Kjær Hansen
 1. Valg af dirigent – Per Høgh Sørensen valgt
  • Indvarslet rettidigt pr. mail den 10-3 samt annonce i ugeavisen i uge 10 (8-12/3)
 1. Valg af referent - Pernille Priess Pedersen er valgt
 1. Formandsberetningen for året 2020 ved Niels Kjær Hansen (se under formandsberetning). Beretningen er taget til efterretning.
 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber - Regnskabet fremlagt og godkendt v/Per Dam (se under regnskaber 2020)

 

 1. Fremlæggelse af Kontingent og budget - budget godkendt og kontingent fastsættes til 200 pr. pers. eller 350 pr. ægtepar eller husstand v/Per Dam og Niels Kjær Hansen. (se under budget og medlemskontingent)
 1. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer v/ Per Høgh – Der er ingen indkommende forslag kommet.
 1. Forslag om ændringer til vedtægter – V/Per Høgh – ingen forslag
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter v/Per Høgh.
  • Niels Kjær Hansen - Ringkøbing – genvalgt for 2 år
  • Arne Christiansen- Skjern – ønsker ikke genvalg
  • Per Dam (suppleant i 2020) - Skjern – nyvalgt for 2 år
  • Susanne Hermansen – Ringkøbing- fortsætter i 1 år
  • Lene Møller – Ringkøbing- genvalgt for 2 år
  • Benny Rasmussen - Ringkøbing – fortsætter for 1 år
  • Inge Marie Vestergaard (suppleant i 2020) – Ringkøbing – nyvalgt for 1 år
  • Pia Vestergaard – udpeget af Ringkøbing Skjern kommune
 1. Valg af suppleanter - Bestyrelsen forslår valg af følgende suppleanter:
  • Leo Simonsen, Tarm – nyvalgt som 1. suppleant for 1 år
  • Kirsten Vedberg Nielsen, Ringkøbing - nyvalgt som 2. suppleant for 1 år
 1. Valg af revisor – Bestyrelsen forslår valg af:
  • Jens Chr. Bruun genvalgt for 1 år.

 

 1. Valg til brugerråd - Bestyrelsen forslår genvalg og nyvalg af følgende kandidater:

Store foreninger/grupper:

 1. Hjerteforeningen lokal afdeling Ringkøbing - Stig Martin Møller genvalgt for 2 år
 2. Ældresagen Ringkøbing-Holmsland – Inge Merete Poulsen genvalgt for 2 år
 3. Ringkøbing Pensionistforening - Peder Aagaard valgt for endnu 1 år
 4. Ringkøbing Bridge klub - Conny Solveig Moe valgt for endnu 1 år

        Små foreninger/grupper:

 1. Sypigerne - Inger Askjær valgt for endnu 1 år
 2. Frimærkeklubben - Per Bisgaard valgt for endnu 1 år
 3. Sypigerne – Lisbeth Holm nyvalgt for 2 år
 1. Eventuelt V/Per Høeg – Ingen kommentar. Tillykke med valget. Glæder os til det fremadrettet arbejde og forhåbentlig snart genåbning af Ringkøbing-Skjern Medborgerhuset.