Regler pr. den 16. august 2021

Kære foreninger, hold/grupper

Restriktionerne der gælder for Medborgerhuset er bestemt ud fra hvilken aktivitet, der afvikles i det enkelte lokale – derved skal man ved koncerter bruge reglerne for spillesteder og biografer. Caféer skal det være reglerne for serveringssteder osv.

Ministeriernes hjemmesider er endnu ikke opdateret, men efter dialog med corona hotline kan jeg info. Om følgende:

Fra 16. august er følgende gældende:

Der skal ikke fremvises Cornapas, når der er under 500 deltagere.

Der skal vises Cornapas, hvis aktiviteten omfatter mad, hvor man benytter ta´selv bord og der er flere, som har mulighed for at tilgå maden. Det vil i det tilfælde være retningslinjerne for serveringssteder, der skal benyttes. Er der derimod frivillige der med værnemidler servere maden er det noget andet efter kulturministeriets retningslinjer.  

Afstandsreglerne er bortfaldet – det vil sige, man opfordre til afstand.

Det er ikke 2m2 pr. person, men sund fornuft og stadig med opfordring til afstand, hvor det kan lade sig gøre. Nedenstående er derfor aktuel igen.

Antal deltager der må være i de enkelte lokaler efter gældende Covid-19 regler:

Caféen - 36 pers.                                                                            

Mødelokale 1 og 2 – 10 pers.

Mødelokale 3 – 32 pers.

Sal 1 – 80 pers. 

Sal 2 – 60 pers.

Sal 1+2 - 150 pers. – når foldedøren er åbent er der andre mere plads.

Hvem er ansvarlig for overholdelsen af regler og retningslinjer?

En forsvarlig afvikling af aktiviteter indebærer, at arrangøren, herunder ledelse og ansatte for hver forening/institution/virksomhed eller de i øvrigt ansvarlige tager fælles ansvar for, at aktiviteterne sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder:

 • At der bør foreligge en plan for håndtering af personer med symptomer, herunder selvisolation indtil personen kan komme hjem eller på sygehus
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • Undgå trængsel når brugerne færdes
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer
 • Derudover skal Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smittespredning i videst muligt omfang overholdes:
  • Hold afstand
  • Undgå håndtryk, kys og kram
  • Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet
  • Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen
  • Host og nys i ærmet
  • Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit
  • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved – man tørre stadig borde af hvis der kaffe eller andet på og så spray efter endt aktivitet.

Lokaler med møde-, undervisnings- og værkstedsaktiviteter i forenings- og skoleregi

 • Udleverede materialer håndteres tilstrækkeligt sikkert. Der bør gennemføres hyppig afspritning eller håndvask, og materialer rengøres grundigt inden anvendelse af andre

Afstand - Hvor meget afstand skal der holdes mellem deltagerne?

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at man bruger sund fornuft og der holdes afstand, hvor det er muligt mellem personer i det offentlige rum, herunder under esport, tankesport, banko mv., samt lignende stillesiddende aktiviteter, hvor der ikke er særlig fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse eller kraftig udånding.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ved fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse samt ved kraftig udånding, fx sang, råb, foredrag og skuespil. Det bemærkes, at fysisk anstrengelse øger risikoen for, at dråber fra luftvejene spredes længere fra personen. Men det er ikke længere krav om 2 meter imellem eller anden afstandskrav.

Ringkøbing Skjern Medborgerhus vil ved ændringer af ovenstående informere på huset hjemmeside, på Facebook og med skiltning på indgangsdøren.

Husk

Nedenstående regler stadig er gældende for at passe på hinanden og det er kommet for at blive, da det har for store konsekvenser for os alle, hvis der sker tilbagefald. Derfor holder vi fast i følgende:

Vedr. sprit

Der er sprit dispenserer ved begge indgange samt i fælles arealer. Medborgerhuset opfordre kraftigt alle til at medbringe en lille flaske sprit i lommen eller i tasken til benyttelse i lokalerne eller under arrangementerne.

Vedr. rengøring – Hvilket der skal strammes op på af hensyn til at passe på os på arbejde, men også næste hold der evt. kommer efter jer.

Bord og rullevogne skal  sprayes med ”antibac” efter jeres endte arrangement – står evt. på rullevogn ellers er de køkkenerne. – dette erstatter dog ikke aftørring efter spildt kaffe eller andet.

Benyttes kaffemaskine og kander skal der vaskes/sprittes hænder inden benyttelse af disse.

Kander aftørres før de sættes tilbage på plads.

Vandkander vaske af i opvaskemaskinen efter brug.

Er der behov for drøftelse er I velkommen til at kontakte undertegnede. Men vi kan også anbefale at kontakte Corona hotline med evt. tvivl spørgsmål. Tlf. 70 20 02 33.

Ovenstående er tage fra kulturministeriets hjemmeside.

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Ved fælles hjælp og indsats minimerer vi smitten - og passer på hinanden.

De bedste hilsner fra

Pernille, daglig leder.

 

© 2021 All Rights Reserved. Ringkøbing - Skjern Medborgerhus | Herningvej 7 A| 6950 Ringkøbing | Tlf: 97 32 55 30 | E-mail: medborgerhuset@medbring.dk