Prisliste ved leje af huset

 


Se hele husets indretning her: KLIK

TILLÆG

ORDENSREGLER

1.  Respekt og hensyntagen til ejendommens beboere. 

 
2.  Ophold på trappe og 1. sals terrasse er ikke tilladt. 

 
3.  Brug af elevator er ikke tilladt. 

 
4.  Parkering kun tilladt i de markerede båse. Dog ikke de der er markeret med gult kryds.

 
5.  Henstilling af cykler og el-scootere kun i de markerede områder. 
     Minicrosser er undtaget, de må henstilles ved trappetårn, dog må de ikke genere trappeopgangen. 

 
6.  Tobaksrygning kun i det anviste område. 

7.  Fester slutter senest kl.02.00.og hvis musik er en del af festen, skal musikken stoppe kl.01..00 

     af hensyn til ejendommens beboere.

    Døre og vinduer skal være lukkede så længe der spilles musik. Lydstyrken skal respekteres af hen-. 

    syn til overboen i bygningen. Der henvises til gældende regler for kombineret erhverv og 

    og privatbolig.

8.  Det er IKKE tilladt at overnatte i Medborgerhuset. 

 
9.  Ingen løsgående dyr og åben ild, samt begrænset leg i baggården. 

10. Benyt KUN Medborgerhusets container til affald i skuret til venstre for udgangen i gården. 

© 2021 All Rights Reserved. Ringkøbing - Skjern Medborgerhus | Herningvej 7 A| 6950 Ringkøbing | Tlf: 97 32 55 30 | E-mail: medborgerhuset@medbring.dk